Žádost o poskytnutí informace č. 6/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 04.04.2023, č. j. SEZ-2855/2023/SÚ/ILn.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace o počtu vydaných rozhodnutích –  viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-2873/2023/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 05.04.2023.