Žádost o poskytnutí informace č. 5/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 04.04.2023, č. j. SEZ-2831/2023/SÚ/ILn.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace ve věci vydávání rozhodnutí, povolní o odstranění stavby pro právnické osoby – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-2849/2023/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 05.04.2023.