Žádost o poskytnutí informace č. 5/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 05.04.2022, č. j. SEZ-2183/2022/SÚ/ILn .

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných stavebním ú=řadem v rámce územního a stavebních řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákona).

Informace vedená pod č. j. SEZ-2183/2022/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 05.04.2022 pod č. j. SEZ-2188/2022/SÚ/ILn.