Žádost o poskytnutí informace č. 4/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 07.01.2022, č. j. SEZ-118/2022/SÚ/ILn .

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace z rozhodnutí vydávaných stavebním úřadem v rámci územního a stavebního řízení – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-1835/2022/SÚ/ILn  byla poskytnuta dne 24.03.2022.