Žádost o poskytnutí informace č. 3/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 07.02.2023, č. j. SEZ-1121/2023/SM/MDo.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace, zda město spravuje účelovou místní komunikaci v k. ú. Veská a kdo povoluje režim na této komunikaci.

Informace vedená pod č. j. SEZ-1142/2023/SM/MDo byla poskytnuta dne 08.02.2023.