Žádost o poskytnutí informace č. 3/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 24.01.2022.

Znění dotazu:

Žádám o informaci o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Informace vedená pod č. j. SEZ-0431/2022/SM/Li byla poskytnuta dne 16.02.2022.