Žádost o poskytnutí informace č. 3/2020

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 06.05.2020.

Znění dotazu

  1. Žádám o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Sezemice, ať už provozovány městem Sezemice, Policí ČR nebo třetí osobou.
  2. Požaduji informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.
  3. Jaká další technická zařízení zajišťují dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města Sezemice instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

Informace vedená pod č. j. SEZ-2255/2020/SM/Ko byla poskytnuta dne 07.05.2020.