Žádost o poskytnutí informace č. 21/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 30.10.2023, č. j. SEZ-8399/2023/SÚ/ILn.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace o udělení stavebního povolení – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-8594/2023/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 13.11.2023.