Žádost o poskytnutí informace č. 20/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 02.10.2023, č. j. SEZ-7649/2023/SÚ/ILn.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace o počtu rozhodnutí – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-7788/2023/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 06.10.2023.