Žádost o poskytnutí informace č. 2/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 04.01.2023, č. j. SEZ- 0104/2023/SM/Li.

  • Znění dotazu: zde.

Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2023 a budou financovány z rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejných rozpočtů – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-0309/2023/SM/Li byla poskytnuta dne 11.01.2023.