Žádost o poskytnutí informace č. 2/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 01.02.2022, č. j. SEZ-1314/2022/SÚ/ILn.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace z rozhodnutí vydávaných stavebním úřadem v rámci územního a stavebního řízení –  viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-1836/2022/SÚ/ILn  byla poskytnuta dne 24.03.2022.