Žádost o poskytnutí informace č. 2/2020

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 09.03.2020.

Znění dotazu

  • Žádost o zaslání kopie rozhodnutí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírod a krajiny, kterým Váš úřad povolil skácení této dřeviny, a to včetně všech případných příloh rozhodnutí.

Informace vedená podč. j. SEZ-1482/2020/SM/Li (sp. zn. SEZ-1358/2020/SM/Li) byla poskytnuta dne 16.03.2020 – bylo zasláno Rozhodnutí o povolení kácení stromu.