Žádost o poskytnutí informace č. 19/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 29.08.2023, č. j. SEZ-6701/2023/SÚ/ILn.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace o počtu rozhodnutí – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-6747/2023/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 30.08.2023.