Žádost o poskytnutí informace č. 17/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 15.07.2023, č. j. SEZ-6187/2023/SÚ/ILn.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace o počtu rozhodnutí – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-6224/2023/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 08.08.2023.