Žádost o poskytnutí informace č. 16/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 04.07.2023, č. j. SEZ-5403/2023/SÚ/ILn.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace o počtu rozhodnutí  – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-5734/2023/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 18.07.2023.