Žádost o poskytnutí informace č. 14/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 14.06.2023, č. j. SEZ-5013/2023/Star/IZm.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace o čerpání veřejných prostředcích na činnost vrchního strážníka – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-5810/2023/Star/IZm byla poskytnuta dne 20.07.2023.

  • Odpověď uložena v kanceláři vedení úřadu.