Žádost o poskytnutí informace č. 14/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 20.12.2022, č. j. SEZ-9339/2022/Taj/Rá.

  • Znění dotazu: zde.

Žádám o poskytnutí informace, zda již bylo ukončené přestupkové řízení, jak bylo rozhodnuto, případně jaká byla uložena sankce v přestupkovém řízení vedené pod sp. zn. SEZ-PŘES/0026/2022.

Informace vedená pod č. j. SEZ-9437/2022/TAJ/Rá byla poskytnuta dne 27.12.2022.