Žádost o poskytnutí informace č. 11/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 02.06.2023, č. j. SEZ-4532/2023/MP/Mo.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace o počtu spáchaných přestupků – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-4763/2023/ MP/Mo byla poskytnuta dne 06.06.2023.