Žádost o poskytnutí informace č. 10/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 02.06.2023, č. j. SEZ-4507/2023/SM/MDo.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace o povolení sjezdu – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-4522/2023/SÚ/MDo byla poskytnuta dne 02.06.2023.