Žádost o poskytnutí informace č. 1/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 03.01.2023, č. j. SEZ-85/2023/SÚ/ILn.

  • Znění dotazu: zde.

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-0115/2023/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 05.01.2023.