Žádost o poskytnutí informace č. 1/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 25.02.2022, č. j. SEZ-1229/2022/SÚ/ILn.

Znění dotazu:

Žádám o poskytnutí informace, zda už bylo rozhodnuto o rozdělení pozemků v k. ú. Počaply nad Loučnou –  viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-1799/2022/SÚ/ILn  byla poskytnuta dne 23.03.2022.