Žádost o poskytnutí informace č. 1/2021

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 14.06.2021.

Znění dotazu:

Žádám o informaci, z jakého důvodu žádala Obecní policie města Sezemice dne 25.07.2020 v 15:50 hodin mé údaje prostřednictvím registru obyvatel. Dle výpisu: úkon 2020/01272

Informace vedená pod č. j. SEZ-3770/2021/MP/Mo byla poskytnuta dne 16.06.2021.