Žádost o poskytnutí informace č. 1/2020

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 06.02.2020.

Znění dotazu:

    • Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2020, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020 – 2022.

Informace vedená pod č. j. SEZ-0693/2020/SM/Ko byla poskytnuta dne 11.02.2020 odkazem na stránky města https://sezemice.cz/dokumenty/rozpocet-mesta-2020/