Žádost o podání informace č. 5/2016

Mzdy pracovníků za měsíc říjen 2016.
Částečné podání informace dne 13.12.2016.

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – doprovodná informace

Na základě žádosti ze dne 06.12.2016 byla poskytnuta dne 13.12.2016 částečná informace vedená pod č. j. 6680/2016/Taj:

K Vaší žádosti ze dne 6. prosince 2016 Vám podle příslušného ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění poskytujemeinformace o hrubých mzdách zaměstnanců Městského úřadu Sezemice za měsíc říjen 2016.

V souvislosti s poskytnutými informacemi o platu zaměstnanců městského úřadu povinný subjekt upozorňuje žadatele, že není oprávněn tyto informace dále šířit ani je zveřejňovat. V opačném případě se vystavuje možnému postihu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Dne 13.12.2016 Městský úřad Sezemice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl podle ust. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a InfZ ve věci žádosti R… M… ze dne 06.12.2016 o poskytnutí informace o hrubých mzdách všech zaměstnanců úřadu za měsíc říjen 2016, kde bude uvedeno jméno, příjmení a hrubá mzda daného pracovníka, o částečném odmítnutí žádosti v rozsahu informace o platu některých zaměstnanců (č. j. 6679/2016/Taj).

Žadatel se odvolal. Krajský úřad Pardubického kraje rozhodnutím ze dne 29.12.2016, č. j. KrÚ 88537/2016, rozhodnutí Městského úřadu Sezemice ze dne 13.12.2016, č. j. 6679/2016/Taj potvrdil a odvolání odvolatele ze dne 15.12.2016 zamítl. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 09.01.2017,

Přílohy