Žádost o poskytnutí informace č. 4/2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 27.08.2019.
Znění dotazu – Kolik město Sezemice vlastní zemědělské půdy k 31.08.2019?
Informace vedená pod č. j. SEZ-5373/2019/SM/Ko byla poskytnuta dne 06.09.2019 v tomto znění:
Město Sezemice vlastní k 31.08.2019 a k zemědělským účelům pronajímá 1 316 831 m2 zemědělské půdy.