Žádost o podání informace č. 2/2019

Žádost o podání informace vedená pod sp. zn. SEZ-2469/2019/STAR na otázky:

  1. Proběhla někdy komunikace mezi Mgr. Fialou a jakýmikoliv příslušníky případně zaměstnanci Městské policie Sezemice?
  2. (pakliže je odpověď na dotaz 1. kladná) Co bylo tématem (tématy komunikace (těchto komunikací)?
  3. (pakliže je odpověď na dotaz 1. kladná) Žádám o přesný zápis z této komunikace ( z těchto komunikací).
Odpověď na žádost ze dne 15.04.2019 vedená pod sp. zn. SEZ-2469/2019/STAR, č. j. SEZ-2610/2019/STAR:
Město Sezemice má s obcí Ráby uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, podle které Městská policie Sezemice vykonává úkoly na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Ráby. Městská policie Sezemice provádí svou činnost na území obce Ráby po vzájemné dohodě a na základě schváleného měsíčního harmonogramu služeb městské policie pro území obce Ráby.Komunikace mezi velitelem městské policie a starostou obce Ráby panem Mgr. Petrem Fialou probíhá individuálně osobně, či telefonicky. Velitelem městské policie a starostou obce Ráby je pouze schvalován měsíční harmonogram služeb. Podle harmonogramu služeb městská policie na základě potřeb obce zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku, odchyt volně pobíhajících psů, veřejný pořádek při plánovaných společenských a kulturních akcích obce. V neposlední řadě jsou také stanoveny dnů, kdy městská policie provádí měření rychlosti vozidel v úsecích schválených Policií ČR. Písemná komunikace mezi Mgr. Petrem Fialou a strážníky městské policie neprobíhá. Z ústního jednání nejsou prováděny žádné zápisy.