Žádost o podání informace č. 1/2019

Žádost o zodpovězení otázek – investice v rozpočtu města 2019.
Odpověď na žádost ze dne 7.01.2019.

č. j. SEZ-0169/2019/SM/Ko

Přílohy