Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2004

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2004

 

Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V průběhu roku 2004 došlo na městský úřad  jedenáct  písemných žádostí o poskytnutí informací, z toho pět žádosti byly zaslány prostřednictvím e-mail. Všechny přijaté žádosti byly kladně vyřízeny.

  1. a)Počet písemně podaných žádostí                                                                    11
  2. b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                                    0
  3. c)Rozhodnutí v oblasti poskytování informací přezkoumávaná soudem         0
  4. d)Další informace:

V průběhu roku městský úřad poskytoval každodenně ústní nebo telefonické informace. Jedná se o velký počet vyřízených žádostí denně, o kterých nelze vést přesnou písemnou evidenci. Poskytované informace se týkají konkrétních pracovních činností jednotlivých zaměstnanců města.

Vypracovala: Bc. Irena Rálišová, tajemnice MěÚ

Schválil: Bohuslav Kopecký – starosta

Sezemice dne 26.1. 2005

Přílohy