Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2001

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2001

Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V průběhu roku 2001 došly na městský úřad  tři písemné žádosti o poskytnutí informací, z toho jedna žádost byla podána koncem roku prostřednictvím elektronické pošty.  Všechny žádosti byly kladně vyřízeny.

  1. a) Počet písemně podaných žádostí3
  2. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
  3. c) Rozhodnutí v oblasti poskytování informací přezkoumávaná soudem0
  4. d) Další informace:

V průběhu roku městský úřad poskytoval každodenně ústní nebo telefonické informace. Jedná se o velký počet vyřízených žádostí denně, o kterých nelze vést přesnou písemnou evidenci. Poskytované informace se týkají konkrétních pracovních činností jednotlivých zaměstnanců města.

Vypracovala: Bc. Irena Rálišová, tajemnice MěÚ

Schválil: Bohuslav Kopecký – starosta

Sezemice dne 13.2. 2002

Přílohy