Vyhlášení voleb do školské rady

Volby se konají dne 19.12.2017 od 15:00 do 18:00 hodin
Základní škola Sezemice, okres Pardubice, vyhlašuje v budově školy volby
zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady při Z Sezemice.

Přílohy