Usnesení zastupitelstva města 2022

Zasedání zastupitelstva města se konají zejména v úterý od 17:00 hodin v tříměsíčních intervalech ( 08.03.2022, 07.06.2022, 06.09.2022 a 06.12.2022). Dle potřeby mohou být svolána mimořádná zasedání zastupitelstva města. Pravidelně jsou do programu zařazovány zprávy o plnění usnesení zastupitelstva města a o činnosti rady města. Operativně jsou do programu zařazovány zprávy z oblasti majetkových záležitostí, rozpočtová opatření a ostatní záležitosti patřící do kompetence zastupitelstva města. Zprávy se budou předkládat v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města.

Přílohy