Usnesení zastupitelstva města 2022 – volební období 2022 – 2026

Ustavující zasedání zastupitelstva města proběhlo dne 19.10.2022. Další zasedání zastupitelstva města v letošním roce se bude konat v pondělí dne 06.12.2022 od 17:00 hodin. Do programu jsou pravidelně zařazovány zprávy o plnění usnesení zastupitelstva města a o činnosti rady města. Operativně jsou do programu zařazovány zprávy z oblasti majetkových záležitostí, rozpočtová opatření a ostatní záležitosti patřící do kompetence zastupitelstva města. Zprávy se budou předkládat v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města.

Přílohy