Související odkazy

Po skončení rozpočtového roku se údaje o hospodaření města zpracují do závěrečného účtu.

Závěrečný účet je po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu vyvěšen na úřední desce, aby se k němu v této lhůtě mohli vyjádřit občané města.

Město zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.

Přílohy