Rozpočet města, hospodaření města 2022

Rozpočet města na rok 2022 schválilo zastupitelstvo města dne 07.12.2021.  Rozpočet města byl zveřejněn v souladu s právními předpisy od 19.11.2021 do 07.12.2021.

Rozpočet města Sezemice na rok 2022 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Příjmy byly schváleny ve výši 79.747,5 tis. Kč, výdaje v celkové výši 125.247,5 tis. Kč, přičemž běžné výdaje jsou schváleny ve výši 104.347,5 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 20.900 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financování, které činí 45.500 tis. Kč. V rozpočtu je tvořena rezerva ve výši 20.678 tis. Kč.

Přílohy