Rozpočet města, hospodaření města 2021

Rozpočet města na rok 2021 schválilo zastupitelstvo města dne 01.12.2020.  Rozpočet města byl zveřejněn v souladu s právními předpisy od 06.11.2020 do 01.12.2020.

Rozpočet města Sezemice na rok 2021 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Příjmy byly schváleny ve výši 78.365,8 tis. Kč, výdaje v celkové výši 108.165,8 tis. Kč, přičemž běžné výdaje jsou schváleny ve výši 89.615,8 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 18.550 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financování, které činí 29.800 tis. Kč. V rozpočtu je tvořena rezerva ve výši 4.165,3 tis. Kč.

Přílohy