Rozpočet města, hospodaření města 2020

Rozpočet města na rok 2020 schválilo zastupitelstvo města dne 03.12.2019.  Rozpočet města byl zveřejněn v souladu s právními předpisy od 15.11.2019 do 03. 12. 2019.

Rozpočet města Sezemice na rok 2020 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Příjmy byly schváleny ve výši 79.685,8 tis. Kč, výdaje v celkové výši 107.685,8 tis. Kč, přičemž běžné výdaje jsou schváleny ve výši 84.865,8 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 22.820 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financování, které činí 28.000 tis. Kč. V rozpočtu je tvořena rezerva ve výši 5.949,8 tis. Kč.

Přílohy