Rozpočet města 2019

Rozpočet města na rok 2019 schválilo zastupitelstvo města dne 03.12.2018.  Rozpočet města byl zveřejněn v souladu s právními předpisy od 16.11.2018 do 03. 12. 2018.

Rozpočet města Sezemice na rok 2019 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Příjmy byly schváleny ve výši 73.137  tis. Kč, výdaje v celkové výši 101.921 tis. Kč, přičemž běžné výdaje jsou schváleny ve výši 85.864 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 16.057 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financování, které činí 28.784 tis. Kč.

Přílohy