Půjčky z Fondu obnovy domů a bytů v roce 2018

Půjčky z Fondu obnovy domů a bytů v roce 2018

Žádosti o půjčku se podávají od 19. března 2018 do 30. dubna 2018

Zastupitelstvo města Sezemice schválilo dne 07.03.2018 nováPravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů.

Upozorňujeme, že byly schváleny pro občany výhodnější úrokové sazby a byla změněna maximální hranice poskytované půjčky.

Sdělujeme, že rada města dne 07.03.2018 vyhlásila výběrové řízení  na poskytnutí půjček z Fondu obnovy domů a bytů pro rok 2018. Půjčky se poskytují na rekonstrukci rodinných domů nebo bytových jednotek. Lhůta pro podání žádostí o půjčku je stanovena v termínu od 19.03.2018 do 30.04.2018. Zájemci o půjčku si mohou vyzvednout potřebné formuláře na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, finančním odboru u Romany Vohradníkové, kde budou poskytnuty další informace (č. t. 466741014, mobil 725347858) nebožádost apotvrzení jsou ke stažení zde.

Romana Vohradníková , vedoucí FO

 

Přílohy