OZV č. 1/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství