Platný územní plán Sezemice – dokumenty

Zastupitelstvo města schválilo nový územní plán dne 11. 10. 2010

Městský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního plánování jako orgán územního plánování oznamuje, že zastupitelstvo města Sezemice usnesením č. Z/61/6/2010 dne 11. 10. 2010 vydalo Opatření obecné povahy č. 1/2010, kterým se vydává

ÚZEMNÍ PLÁN SEZEMICE

Přílohy