Usnesení zastupitelstva města 2010 – volební období 2010 – 2014