Zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Tato událost skončila