Zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Tato událost skončila

Městský úřad Sezemice informuje o konání zasedání zastupitelstva města Sezemice.
  • úterý 1.9.2020 od 17:00 hodin
  • Sál města Sezemice

Zastupitelstvo města Sezemice se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává starosta.

Dle potřeby mohou být svolána mimořádná zasedání zastupitelstva města.

Pravidelně budou do programu zařazovány zprávy o plnění usnesení zastupitelstva města a o činnosti rady města. Operativně budou do programu zařazovány zprávy z oblasti majetkových záležitostí, rozpočtová opatření a ostatní záležitosti patřící do kompetence zastupitelstva města. Zprávy se budou předkládat v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města.