Sezemická lávka – jubilejní 70. ročník

Tato událost skončila