Posezení s dechovou hudbou Živaňanka

Vstup zdarma.