Pasování prvňáčku na čtenáře knihovny

Tato událost skončila