Beseda: Velká válka a vznik republiky Československa

Tato událost skončila