Zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Tato událost skončila

Městský úřad Sezemice informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice.
 • úterý 3.3.2020 od 17:00 hodin
 • velká zasedací místnost č. dv. 215 na Městském úřadě v Sezemicích

Pořad zasedání:

 • Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
 • Zpráva o činnosti rady města
 • Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 1/2020
 • Majetek města – převody pozemků
 • Majetek města – byty
 • Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2019
 • Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
 • Zpráva o činnosti Městské policie Sezemice za rok 2019
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
 • Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 • Zřízení jednotky dobrovolných hasičů v Kladině