Hlášení městského rozhlasu Úterý 03.12.2019

Město Sezemice zve všechny občany na řádné zasedání zastupitelstva města, které se bude koná dnes 3. prosince 2019 od 17:00 hodin v sále města Sezemice.

Navržený pořad jednání:

 1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Rozpočtový výhled na rok 2021-2025
 4. Vyúčtování hospodaření města k 30.09.2019
 5. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 6. Rozpočet města na rok 2020
 7. Majetek města – pozemky
 8. Majetek města – prodej bytové jednotky
 9. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 10. Mimořádné odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města
 11. Odměny členům výborů a komisí
 12. Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti
 13. Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2020
 14. Plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2020

Město Sezemice Vás srdečně zve na Mikulášskou besídku, která se koná zítra 4. prosince 2019 od 16:30 hodin v sále sezemické radnice.

Pedikúra Sezemice, paní Zdeňka Vaňásková–Kubizňáková Vás zve k návštěvě a ošetření. Telefon 731 539 127. Dárkové poukazy vhodné jako vánoční dárek již v prodeji. Další informace dostupné na Facebookových a webových stránkách.