Hlášení městského rozhlasu Pondělí 12.08.2019

Připomínáme poplatníkům – občanům města Sezemice a přisloučených obcí, kteří zde mají trvalý pobyt, že se blíží splatnost druhé poloviny poplatku za provoz systému nakládání s odpady. Den splatnosti druhé poloviny uvedeného poplatku podle Obecně závazné vyhlášky je termín 31.08.2019.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Sezemice, nebo převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, V.S.3722č.p.

TJ Spartak Sezemice ve spolupráci s městem Sezemice, Vás zvou na Tradiční sezemickou pouť, a to 17. srpna 2019. Začátek Sezemické lávky je od 14:00 hodin, od 20:00 hodin bude pouťová zábava se skupinou Stresor.

Oznamujeme občanům, že v neděli 18. srpna 2019 od 17:00 hodin proběhne na hřišti Spartaku Sezemice fotbalové utkání mezi TJ Spartakem Sezemice a FC Bukovka.

Římskokatolická farnost Sezemice a město Sezemice Vás zvou k oslavám Sezemické pouti, a to v neděli 18. srpna 2019. V kostele Nejsvětější Trojice bude v 9:30 hodin sloužena mše svatá, od 10:45 do 12:00 hodin bude otevřena kaple Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova. Od 14:00 do 16:00 hodin bude možné navštívit jedinečnou dřevěnou zvonici u kostela, v 17:00 hodin začíná v kostele poutní koncert. V pondělí 20.8.2019 bude v kapli u hřbitova sloužena mše za sezemické rodáky.